TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

Seuran toiminta:
Jäseniä 186. Sääntöjen määräämät kokoukset, talvikous helmikuussa ja kesäkokous elokuussa. Maanvuokraajia 104 kpl ja 11269 ha. Seuran säännöt täältä.

Jäsen- ja vieraslupamaksut 2019:
Jäsenmaksu 30 €, koejäsen 50 € maksut tilille FI63 5642 3440 0012 43. Maanomistaja joka ei metsästä ei maksa myöskään jäsenmaksua. Yli 70 vuotiaat vapautetaan jäsenmaksusta.
Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten vuosimaksu 100 € ja kertamaksu 500 €.
Katso liite: Jäsenmaksut ja vierasluvat
 
Riistanhoito:
Riistapeltoja 4 paikkaa n. 3,0 ha. Nuolukivet hirville.
Pienpetojen pyynti: kannustimena pyyntiraha kettu ja supikoira 20 €, minkki ja näätä 10 €. Tapporaha maksetaan vain seuran alueelta pyydetyistä pienpedoista. Nahkakatoksen rakentaminen

Riistakannat ja -laskelmat:
Riistakolmion laskenta vuosittain: talvi- ja kesälaskenta

Metsästys:
Hirvenmetsästys: Osallistutaan yhteisluvanhakuun. Ajometsästyksenä ja koiralla metsästys.
Talkootyönä tehdään ja huolletaan/rakennetaan passipaikkoja ja ampumatorneja.
Vieraslupia myydään jäniksen, hirven ja metsäkanalintujen pyyntiin.
Ehto hirvijahtiin: Talkootyössä käynti 2 päivää tai talkoomaksu 100 €/päivä. Hirvenpyytäjä ilmoittautuu hirvenpyyntiin kesäkokoukseen mennessä Hirvenpyynnin johtajalle.

Karhunmetsästyksessä lähdetään mukaan Pelkosenniemen metsästysseurojen väliseen yhteislupaan. Pyritään järjestämään karhunmetsästys elo-syyskuussa havaintojen perusteella.
 
Ampumatoiminta:
Riistanhoitoyhdistyksen radalla harjoitusammuntoja ja kilpailut.
Osallistutaan rhy:n järjestämään hirvenammuntakilpailuun.

Kenneltoiminta
Koirakokeisiin hirvi, kanalintu ja jäniskilpailuihin luovutetaan koemaastoja. Tarvittaessa oppaat ja tuomarit ko. kilpailuihin. Haetaan kokeita. Seura liittyy tarvittaessa muihin järjestöihin
 
Koulutus ja neuvonta
Osallistutaan lihankäsittely, metsästys- ja riista-alan koulutuksiin sekä rhy:n järjestämiin koulutuksiin.
 
Tiedotus- ja yhteistoiminta
Kesällä ampumakilpailut/-harjoitukset. Syys-lokakuussa järjestetään hirvipeijaiset.

Huomionosoitukset
Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi jäsen 70 vuotta täytettyään tai yleisen kokouksen päätöksellä; vapautetaan jäsenmaksusta.

Lisätietoja:
Talkoojaosto: vetäjät Arvo Pyhäjärvi, Petri Puurula varalla Markku Kallio.
Talonmies: varalle Mika Kortelainen.
Ampumaharjoitukset: Markku Kallio ja Pasi Alatalo.
Kenneltoiminta: Tarja Kallio
Riistanhoito: Juha Rytilahti
Pilkkitapahtuma: puheenjohtaja, hallitus jakaa muut toiminnat

Taloussuunnitelma

Tulot   Menot  
Hirvimyynti + peijaiset 4500 € Hallinto   350 €
Jäsenmaksut 3000 € Hirviluvat 3600 €
Vierasluvat   200 € Peijaiset  1800 €
Talkoomaksu 400 € Lihankäsittely   300 €
    Pientarvike 500 €
Kaatoluvat  3200 € Ampumarata   100 €
    Kiinteistökulut 1300 €
Hirventaljat     600 € Riistanhoito   800 €
Rahoitustarve   Kaluston hankinta   400 €
    Kilpailut   400 €
    Nahkakatos 3000 €
    Mairivaaran auraus 500 €
    Muut hankinnat 1350 €
    Talousohjelma 500 €
Yhteensä 11900 € Yhteensä 14900 €


Tulojen hankintaan liittyvät toimenpiteet
Jäsen- ja vierasluvat sekä hirvenlihan myynti, huutokauppa peijaisissa ja suoramyynti.

Vuoden 2021 toimintakertomus
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma
Vuoden 2021 taloussuunnitelma